Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces lečenja psihičkih problema kroz dijalog terapeuta i klijenta. Neki od problema u kojima psihoterapija može da pomogne su sledeci:

 • Depresija
 • Anksioznost
 • Panični napadi
 • Fobije
 • Opsesivno-kompulzivni poremećaj
 • Poremećaji ishrane
 • Neki tipovi zavisnosti
 • Psihosomatske bolesti
 • Gubitak voljene osobe
 • Problemi u partnerskim odnosima
 • Problemi u porodici
 • Problemi na poslu
 • Problemi vezani za školu i studije
 • Problemi vezani za traumatične događaje
 • Problemi vezani za seksualnost
 • Problemi vezani za duhovnost

Takođe, psihoterapija se može primenjivati i kod zdravih osoba bez problema koje su zainteresovane za “rast i razvoj”.

Moj psihoterapijski pristup

Svoj stil rada bih opisao kao integrativni i relacioni. Modalitet psihoterapije koji sam specijalizirao je geštalt terapija, a u svom radu služim se konceptima i tehnikama i iz drugih modaliteta, primarno psihoanalitičke psihoterapije i telesne psihoterapije.

Geštalt terapija je savremeni modalitet psihoterapije koji se zasniva na radu u „ovde i sada“,  povećanju svesnosti i horizonatalnom odnosu klijenta i terapeuta. Ono što geštalt terapija pruža  je emotivno reparativno iskustvo koje se u praksi pokazalo kao fundamentalno za rešavanje svih mentalnih problema. Takođe, gešalt terapija je specifična po korišćenju širokog spektra tehnika. Neke od tehnika se zasnivaju na bivanju u ulogama, radu kroz fantaziju, radu kroz metaforu i radu na telesnim procesima.

Detalji o psihoterapijskoj praksi

Populacija sa kojom radim su odrasle osobe i adolescenti. Pored individualne psihoterapije nudim i psihoterapiju parova. Pružanje terapije se može odvijati na srpskom i engleskom jeziku.
Prostor gde se terapijske sesije održavaju se nalazi u centru Beograda, a takođe postoji mogućnost online sesija putem video razgovora za klijente koji žive van Beograda.

adminPsihoterapija