Moje ime je Igor Popović, imam 33 godine, i ja sam psiholog i psihoterapeut. Osnovne studije i master studije iz primenjene kliničke psihologije završio sam na Departmanu za psihologiju FMK-a u Beogradu. Trening iz geštalt terapije u trajanju od 4 godine sam prošao u Geštalt Studiju i Geštalt Centru u Beogradu, i posedujem nacionalni i evropski sertifikat iz psihološkog savetovanja. Prošao sam i trening iz kliring psihoterapije u trajanju od 2 godine, kao i jednogodišnji sub-specijalistički trening iz integralne telesne psihoterapije koji je vodio Raja Selvam u Beču. Trenutno pohađam četvorogodišnji trening iz integrativne relacione psihoterapije u Novom Sadu. Pored ovih treninga, posedujem i iskustvo stečeno putem supervizije iz klajnijanske psihoanalitičke psihoterapije, iskustvo stečeno tokom uvodnog treninga iz neo-rajhijanske telesne psihoterapije, kao i iskustvo u radu na jednoj psihijatrijskoj klinici. Pohađao sam i niz radionica iz drugih modaliteta psihoterapije kao što su analitička psihologija, somatic experiencing, porodična pishoterapija, transkaciona analiza, porodične konstelacije, psihodrama i egzistencijalna psihoterapija. Takođe imam iskustvo u primeni integralne filozofije i arhetipske kosmologije, koje po potrebi koristim u radu. Iskustvo u savetodavnom radu imam još od 2010. godine, dok usluge psihoterapije pružam u privatnoj praksi od 2012. godine. Tokom proteklih godina radio sam sa klijentima sa različitim neurotičnim i graničnim poremećajima, ali i klijentima koji su zainteresovani za “rast i razvoj”.

Pored maternjeg srpskog, perfektno govorim i engleski jezik, bio sam u preko 60 zemalja sveta, i imam iskustvo u radu sa drugim kulturama. Sebe bih okarakterisao kao liberalnu, ali pragmatičnu, i racionalnu, ali maštovitu i empatičnu osobu. ENTJ sam tip ličnosti po Jungovoj Myers-Briggs tipologiji. Pored psihologije i mentalnog zdravlja, moja interesovanja uključuju arhetipsku kosmologiju, integralnu filozofiju, globalna dešavanja, muziku, film, velnes, boravak u prirodi, putovanja i zdravu ishranu.

adminO meni