Moje ime je Igor Popović, imam 34 godine, i ja sam psiholog i psihoterapeut. Osnovne studije iz psihologije i master studije iz primenjene kliničke psihologije, u trajanju od pet godina, sam završio na Departmanu za psihologiju FMK-a u Beogradu. Prošao sam četvorogodišnji specijalistički trening iz geštalt psihoterapije u Beogradu i četvorogodišnji specijalistički trening iz integrativne psihoterapije u Novom Sadu. Trenutno pohađam petogodišnji specijalistički trening iz grupne analize u Beogradu. Posedujem evropski sertifikat iz geštalt psihoterapije, evropski sertifikat iz integrativne psihoterapije, kao i evropski sertifikat iz psihološkog savetovanja. Svoju praksu sam usavršavao kroz superviziju iz relacione telesne psihoterapije, kao i u okiviru jedne psihijatrijske klinike. Pohađao sam i niz radionica iz drugih modaliteta psihoterapije kao što su jungijanska analiza, lakanijanska analiza, radix telesna psihoterapija, bodynamic analysis, somatic experiencing, somatic trauma therapy, integral somatic psychotherapy, prenatal and perinatal somatic inprints, EMDR, porodična psihoterapija, porodične konstelacije, KBT, transakciona analiza, psihodrama, art psihoterapija, egzistencijalna psihoterapija, clearing i rebirthing. Iskustvo u savetodavnom radu imam još od 2010. godine, dok usluge psihoterapije pružam u privatnoj praksi od 2012. godine. Tokom proteklih godina radio sam sa klijentima sa različitim neurotičnim, graničnim i psihotičnim poremećajima, ali i klijentima koji su bili zainteresovani za “rast i razvoj”. Pohađao sam i kurseve iz integralne filozofije i arhetipske kosmologije.

Pored maternjeg srpskog, perfektno govorim i engleski jezik, bio sam u preko 60 zemalja sveta, i imam iskustvo u radu sa drugim kulturama. Sebe bih okarakterisao kao liberalnu, ali pragmatičnu, i racionalnu, ali maštovitu i empatičnu osobu. ENTJ sam tip ličnosti po Jungovoj Myers-Briggs tipologiji. Pored psihologije i mentalnog zdravlja, moja interesovanja uključuju arhetipsku kosmologiju, integralnu filozofiju, globalna dešavanja, muziku, film, velnes, boravak u prirodi, putovanja i zdravu ishranu.

adminO meni