Moje ime je Igor Popović, imam 35 godina, i ja sam psiholog i psihoterapeut. Osnovne studije iz psihologije i master studije iz primenjene kliničke psihologije, u trajanju od pet godina, sam završio na Departmanu za psihologiju FMK-a u Beogradu. Prošao sam četvorogodišnji specijalistički trening iz geštalt psihoterapije u Beogradu, i četvorogodišnji specijalistički trening iz integrativne psihoterapije u Novom Sadu. Posedujem evropski sertifikat za geštalt psihoterapiju, evropski sertifikat za integrativnu psihoterapiju, nacionalni sertifikat za psihoterapiju, nacionalni sertifikat za psihološko savetovanje i evropski sertifikat za psihološko savetovanje. Svoju praksu sam usavršavao kroz supervizije i radionice iz grupne i individualne psihoanalize, i integral somatic i rajhijanske telesne psihoterapije. Pohađao sam i niz radionica iz drugih modaliteta psihoterapije kao što su jungijanska analiza, lakanijanska analiza, bodynamic analysis, somatic experiencing, somatic trauma therapy, sensorimotor psychotherapy, postural integration, somatic blueprint, rebirthing, clearing, EMDR, DBT, porodična psihoterapija, porodične konstelacije, transakciona analiza, psihodrama, art psihoterapija i egzistencijalna psihoterapija. Iskustvo u savetodavnom radu imam još od 2010. godine, dok usluge psihoterapije pružam u privatnoj praksi od 2012. godine. Tokom proteklih godina radio sam sa klijentima sa različitim neurotičnim, graničnim i psihotičnim poremećajima, ali i klijentima koji su bili zainteresovani za “rast i razvoj”. Imam praktično iskustvo rada na psihijatrijskim klinikama, kao i saradnju sa nekoliko psihijatara u slučaju da je potrebno uključiti farmakoterapijsku podršku. Takođe sam pohađao predavanja iz oblasti astrologijeintegralne metateorije koje po potrebi koristim u praksi.

Pored maternjeg srpskog, perfektno govorim i engleski jezik, bio sam u preko 60 zemalja sveta, i imam iskustvo u radu sa drugim kulturama. Sebe bih okarakterisao kao liberalnu, ali pragmatičnu, i racionalnu, ali maštovitu i empatičnu osobu. ENTJ sam tip ličnosti po Jungovoj Myers-Briggs tipologiji. Pored psihologije i mentalnog zdravlja, moja interesovanja uključuju astrologiju, integralnu metateoriju, globalna dešavanja, muziku, film, velnes, boravak u prirodi, putovanja i zdravu ishranu.

adminO meni