Moje ime je Igor Popović, imam 35 godina, i ja sam psiholog i psihoterapeut. Osnovne studije iz psihologije i master studije iz primenjene kliničke psihologije, u trajanju od pet godina, sam završio na Departmanu za psihologiju FMK-a u Beogradu. Prošao sam četvorogodišnji specijalistički trening iz geštalt psihoterapije u Beogradu i četvorogodišnji specijalistički trening iz integrativne psihoterapije u Novom Sadu. Trenutno pohađam petogodišnji specijalistički trening iz grupne analize u Beogradu. Posedujem evropski sertifikat za geštalt psihoterapiju, evropski sertifikat za integrativnu psihoterapiju, nacionalni sertifikat za psihoterapiju, nacionalni sertifikat za psihološko savetovanje i evropski sertifikat za psihološko savetovanje. Svoju praksu sam usavršavao kroz supervizije iz rajhijanske telesne psihoterapije i somatic experiencing metoda. Pohađao sam i niz radionica iz drugih modaliteta psihoterapije kao što su jungijanska analiza, lakanijanska analiza, integral somatic psychotherapy, somatic trauma therapy, sensorimotor psychotherapy, prenatal and perinatal somatic inprints, postural integration, bodynamic analysis, rebirthing, clearing, EMDR, DBT, porodična psihoterapija, porodične konstelacije, transakciona analiza, psihodrama, art psihoterapija i egzistencijalna psihoterapija. Iskustvo u savetodavnom radu imam još od 2010. godine, dok usluge psihoterapije pružam u privatnoj praksi od 2012. godine. Tokom proteklih godina radio sam sa klijentima sa različitim neurotičnim, graničnim i psihotičnim poremećajima, ali i klijentima koji su bili zainteresovani za “rast i razvoj”. Pohađao sam i kurseve iz integralne filozofije i arhetipske kosmologije.

Pored maternjeg srpskog, perfektno govorim i engleski jezik, bio sam u preko 60 zemalja sveta, i imam iskustvo u radu sa drugim kulturama. Sebe bih okarakterisao kao liberalnu, ali pragmatičnu, i racionalnu, ali maštovitu i empatičnu osobu. ENTJ sam tip ličnosti po Jungovoj Myers-Briggs tipologiji. Pored psihologije i mentalnog zdravlja, moja interesovanja uključuju arhetipsku kosmologiju, integralnu filozofiju, globalna dešavanja, muziku, film, velnes, boravak u prirodi, putovanja i zdravu ishranu.

adminO meni