Arhetipsko kosmološka (astrološka) facilitacija

Arhetipsko kosmološka (astrološka) facilitacija je novi pristup zasnovan na razumevanju manifestacija kosmoloških arhtipova iz subjektivne psihološke perspektive.

Za raziliku od uobičajnih astroloških tumačenja zasnovanih na interpretacijma koje su često previše simplistične, nedovoljno precizne i ne uzimaju u obzir  kontekst klijenta, ovakav rad stavlja fokus na iskustvo klijenta.

Sva značenja koja se daju ne dolaze od strane facilitatora, već klijent i facilitator zajedno kroz dijalog dolaze do istih. Cilj ovakvog rada je lični rast i razvoj, bolje razumevanje aspekata svoje psihe, kao i značenja različitih životnih događaja.

Od klijenata se očekuje da dođu sa konkretnom temom, koja bi se obrađivala na ovakav način. Sam rad je zamišljen kao kontinuirana facilitacija u skladu sa potrebama klijenta, ali moguće je zakazati i samo jednu sesiju.

Arhetipsko kosmološka (astrološka) facilitacija