Integralni koučing

Koučing je proces u kojem osoba u ulozi kouča podržava i uči klijenta postizanju određenih željenih, ličnih ili profesionalnih, ciljeva, pružajući mu savete i smernice.

Za razliku od psihoterapije koja se zasniva na osvešćivanju nesvesnih procesa kod klijenta,  koučing se fokusira na jačanju klijentovih snaga, kako bi klijent mogao da ostvari svoje potencijale u različitim poljima života.

Integralna metateorija Kena Vilbera, se zasniva na sintezi svih do sada poznatih paradigmi i pogleda na realnost. Predstavljena kao “teorija svega” pokušava da integriše sve nivoe stvarnosti (materiju, telo, um, dušu i duh) i to kroz intencionalni, bihevioralni, kulturni i društveni aspekt, ne zapostavljajući ili favorizirajući samo jedan od istih.

Integralni koučing se ne bazira ni na jednom teoretskom modelu, koji počiva na samo jednoj perspektivi,  već na metamodelu koji uključuje sve perspektive. Kompleksnost ovakvog pristupa omogućava da se način rada bolje prilagodi potrebama klijenata. Cilj integralnog koučinga je razvoj kapaciteta za poslovne, prijateljske i partnerske međuljudske odnose, kao i razvoj kapaciteta za sagledavanje što većeg broja perspektiva, kroz razumevanje različitih tipologija, nivoa razvoja i stanja svesti.

Integralni koučing