Moje ime je Igor Popović, imam 38 godina, i ja sam psiholog i psihoterapeut. Osnovne studije iz psihologije i postdiplomske studije iz primenjene kliničke psihologije, u trajanju od pet godina, sam završio na Departmanu za psihologiju FMK-a u Beogradu. Prošao sam četvorogodišnji specijalistički trening iz geštalt psihoterapije u Beogradu, i četvorogodišnji specijalistički trening iz integrativne psihoterapije u Novom Sadu. Posedujem evropski sertifikat za geštalt psihoterapiju, evropski sertifikat za integrativnu psihoterapiju, nacionalni sertifikat za psihoterapiju, nacionalni sertifikat za psihološko savetovanje i evropski sertifikat za psihološko savetovanje. Trenutno pohađam trogodišnji specijalistički trening iz somatic experiencing trauma terapije. Pohađao sam i jednogodišnji kurs iz grupne analize, jednogodišnji kurs iz rajhijanske telesne psihoterapije, dvogodišnji kurs iz clearing psihoterapije, jednogodišnji kurs iz integral somatic psihoterapije, jednogodišnji kurs iz somatic blueprint prenatalne trauma terapije i jednogodišnji kurs iz klajnijanske psihoanalize, kao i niz radionica iz drugih modaliteta psihoterapije kao što su jungijanska analiza, lakanijanska analiza, somatic trauma therapy, sensorimotor psychotherapy, internal family systems therapy, hakomi therapy, compassionate inquiry therapy, flow therapy, bodynamic analysis, system centered therapy, psychotherapeutic postural integration, rebirthing therapy, porodične konstelacije, porodična psihoterapija, dijalektička bihejvioralna terapija, EMDR therapy, transakciona analiza, psihodrama, art psihoterapija, egzistencijalna psihoterapija, integralna transpersonalna psihoterapija, ekopsihoterapija, astrološka psihoterapija, tarot psihoterapija i psychedelic psychotherapy. Iskustvo u savetodavnom radu imam još od 2010. godine, dok usluge psihoterapije pružam u privatnoj praksi od 2012. godine. Tokom proteklih godina radio sam sa klijentima sa različitim neurotičnim, graničnim i psihotičnim poremećajima, ali i klijentima koji su bili zainteresovani za “rast i razvoj”. Pohađao sam radionice iz psihofarmakologije za psihoterapeute i imam praktično iskustvo rada na psihijatrijskim klinikama. Takođe imam saradnju sa nekoliko psihijatara u slučaju da je potrebno uključiti farmakoterapijsku podršku.

Pored maternjeg srpskog, perfektno govorim i engleski jezik, bio sam u preko 70 zemalja sveta, i imam iskustvo u radu sa drugim kulturama. Sebe bih okarakterisao kao liberalnu, ali pragmatičnu, i racionalnu, ali maštovitu i empatičnu osobu. ENTJ sam tip ličnosti po Jungovoj Myers-Briggs tipologiji. Pored psihologije, moja interesovanja uključuju astrologiju, globalna dešavanja, muziku, film, velnes, boravak u prirodi, putovanja i zdravu ishranu.

Igor PopovicO meni